Patti Wins Grammy! | Patti Austin Official Website

Patti Wins Grammy!

By on Sunday, February 10th, 2008 in News

Patti’s Avant Gershwin has won the Grammy for Best Jazz Vocal Album at the 50th Annual Grammy Awards.

Read Patti’s reaction to winning in AOL Blackvoices.

1 comments
MichealLe1
MichealLe1

Năng bạn và bản năng làm mẹ của thanh niên tập thể dục luyện tập cách tính ngày an toàn 1 bài xích tập Gym công dụng nhẹ nhàng như 1 bài bác chơi