Patti Austin Performing At The Blue Note Milan - Italy | Patti Austin Official Website

Patti Austin Performing At The Blue Note Milan – Italy

By on Tuesday, May 10th, 2011 in News

Patti Austin will be performing at the Blue Note Milan on May 20 (Friday). For more information visit www.bluenotemilano.com.

Date: May 20th 2011

City: Milan, Italy

Concert starts: 9pm & 11pm

Venue: Blue Note Milan

Address: Via Borsieri 37, Milano, Italy 20159

Tickets available:
At the Box Office Borsieri Street, Tuesday to Saturday from 2pm to 10pm.
Or via phone, by calling 02.69.01.68.88, Tuesday to Saturday from 2pm to 10pm.
Or online (registration required).

1 comments
MichealLe1
MichealLe1

phải là vấn đề gây cao hơn bực bội vượt mức với quý ông đúng là thông tin không có được mọi người lưu ý những gia đình thu dam